LEIGHTON & ADAM VÄN­TAR BARN

Veckans NU! - - MIX -

DET ÄR SÅ HIM­LA KUL ATT PRA­TA I

TE­LE­FON!!! "Gos­sip girl"- skå­di­sen Leighton Me­es­ter, 29, och ma­ken tilli­ka "O. C."snyg­ging­en Adam Bro­dy, 35, ska en­ligt upp­gift bli för­äld­rar för förs­ta gång­en. Pa­ret träf­fa­des 2011 när de spe­la­de mot varand­ra i fil­men "Li­vet på Oran­ge Dri­ve" och bör­ja­de dej­ta året där­på. De gif­te sig i hem­lig­het i feb­ru­a­ri för­ra året.

Vi gis­sar att den bli­van­de knod­den kom­mer att bli bäs­tis med Leightons gam­la kollega Bla­ke Li­velys dot­ter Ja­mes!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.