SA­GOSTUND

Veckans NU! - - MIX -

Och den ha­de så­här

sto­ra öron…

Vad skul­le jag gö­ra?! Jag kun­de ha bli­vit uppä­ten! Ju­li­et­te Lewis, 41, ser ut att be­rät­ta histo­ri­en om Röd­lu­van och den sto­ra styg­ga var­gen för en vän.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.