SPICE UP YOUR LO­VE! GERI HALLIWELLS RO­MAN­TIS­KA BRÖL­LOP

Veckans NU! - - MIX -

Hon har dej­tat ett gäng kän­da män ge­nom åren men ald­rig kom­mit he­la vägen till al­ta­ret – för­rän nu. Sång­ers­kan Geri Hal­liwell och F1- bos­sen Christi­an Hor­ner har bli­vit man och hust­ru.

Spice Girls- stjärnan Geri Hal­liwell, 42, har gift sig med for­mel 1- bos­sen Christi­an Hor­ner, 40. Pa­ret väx­la­de ring­ar i en kyr­ka i söd­ra Eng­land ny­li­gen. Ge­ris ni­o­å­ri­ga dot­ter Blue­bell age­ra­de brud­tär­na och bland bröl­lops­gäs­ter­na fanns skå­de­spe­lers­kan Jen­ni­fer Saun­ders, 56, F1- le­gen­da­ren Ni­ki Lau­da, 66, och Ge­ris Spice Girlskol­le­ga Em­ma Bun­ton, 39. De and­ra krydd­flic­kor­na lys­te med sin från­va­ro, men Victo­ria Beck­ham, 41, gjor­de sitt bäs­ta för att gott­gö­ra för från­va­ron.

– Hon skic­ka­de en spe­ci­al­de­sig­nad klän­ning från sin se­nas­te kol­lek­tion i pre­sent till Geri. Den pas­sar per­fekt till smek­må­na­den, sä­ger en käl­la i tid­ning­en The Sun.

FICK BIL FÖR 4,5 MIL­JO­NER

På den sto­ra da­gen strå­la­de Geri i en fluf­fig spets­klän­ning ska­pad av den brit­tis­ka de­sig­nern Philli­pa Lep­ley, med till­hö­ran­de slö­ja. – Hon såg helt fan­tas­tisk ut. Klän­ning­en vi­sar verk­li­gen upp hen­nes fi­gur på bäs­ta sätt. Det är en dra­ma­tisk look, sä­ger de­sig­nern själv i tid­ning­en Pe­op­le.

E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X

"HON SÅG FAN­TAS­TISK UT" Käns­lor­na var all over the pla­ce när Spice Girls- stjärnan Geri Hal­liwell och F1- bos­sen Christi­an Hor­ner fick varand­ra un­der ett ro­man­tiskt bröl­lop ny­li­gen.

Ge­ris bröl­lops­pre­sent: En Aston Mar­tin DB5.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.