LAI­LA BAG­GE

Veckans NU! - - MIX -

1. VAD ÄR GRE­JEN MED ATT AL­LA KÄN­DI­SAR SLÄP­PER EG­NA VI­NER?

– För min del hand­la­de det om att jag vil­le gö­ra nå­got som in­te fanns på den svens­ka mark­na­den. Mitt rö­da vin som kom för­ra året pas­sar al­ler­gi­ker, och blev snabbt väl­digt po­pu­lärt. Se­dan bör­ja­de folk tja­ta på blog­gen om att jag skul­le släp­pa ett vitt ock­så, så nu har jag gjort det. Det är ett fräscht vin som pas­sar per­fekt till som­ma­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.