JUSTIN DEJTAR NY MO­DELL!

DET GÅR BRA NU, BIE­BER

Veckans NU! - - NEWS -

Justin Bie­ber har ett hårt liv… el­ler in­te. Sång­a­ren har snärjt en ny skön­het: mo­del­len Jay­de Pi­er­ce!

Sång­a­ren Justin Bie­ber, 21, spil­ler ing­en tid när det gäl­ler tje­jer. Skan­dal­hun­ken har va­rit sing­el se­dan det tog slut med Se­le­na Go­mez, 22, för sjut­tio­elf­te gång­en för­ra året, men han har in­te va­rit ensam för det. För ba­ra någ­ra vec­kor ha­de Justin ba­ra ögon för mo­del­len Sha­ni­na Shaik un­der en fest i Las Ve­gas, och ti­di­ga­re i år kopp­la­des han ihop med Hai­ley Bald­win och Ken­dall Jen­ner. Nu är Bie­ber en­ligt upp­gift oskilj­ak­tig från mo­del­len Jay­de Pi­er­ce, 19.

MÅS­TE VA­RA SNYGG

Justin och Jay­de har synts ihop vid ett fler­tal till­fäl­len, bland an­nat då de läm­na­de ett gym i West Hol­ly­wood och när de var i Be­ver­ly Hills och åt

"DE ÄR OSKILJ­AK­TI­GA" Oh la la! Justin Bie­ber har fått än­nu en het tjej på kro­ken. Den här gång­en he­ter hon Jay­de Pi­er­ce och är 19 år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.