SE­LE­NA: "DET VAR DROP­PEN!"

Veckans NU! - - NEWS -

En­ligt käl­lor ska Jus­tins ex Se­le­na Go­mez bli­vit rik­tigt sur när hon fick re­da på att Justin nu dejtar Jay­de. Ef­ter Met- ga­lan trod­de Se­le­na att Justin skul­le bju­da ut hen­ne på dejt, men när hon istäl­let såg sitt ex med en ny tjej fick hon nog.

– Om Justin trod­de att han skul­le kun­na få till­ba­ka Se­le­na en vac­ker dag kan han glöm­ma det nu. Justin bru­ka­de lyc­kas med att gö­ra hen­ne svart­sjuk ge­nom att hänga med and­ra tje­jer, men det här var drop­pen. Det är kört, sä­ger en käl­la till saj­ten Hol­ly­wood Li­fe.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.