SÖ­TA KOM­PI­SAR

Veckans NU! - - MIX -

Vi vet in­te vem som är gul­li­gast av skå­de­spe­lers­kan Va­nes­sa Hud­gens, 26, och hen­nes lur­vi­ga hund. En sak är i al­la fall sä­ker – de ut­gör en rik­tig dröm­duo! Det är vik­tigt att stret­cha ef­ter att man har trä­nat! Det vet sång­a­ren Se­al, 52, som bö­jer och bän­der re­jält på krop­pen ef­ter en svet­tig löprun­da på stran­den.

” Hu­set fullt” kom­mer till­ba­ka! En ny­in­spel­ning av se­ri­en ska vi­sas på Net­flix och de gam­la skå­di­sar­na har tac­kat ja en ef­ter en. Men 29- åri­ga Ma­ry- Ka­te och Ashley Ol­sen, som bå­da spe­la­de lil­la Michel­le Tan­ner, ska en­ligt upp­gift in­te va­ra med. 90- talsnostal­gi lär det i al­la fall bli!

Häs­tar och al­ko­hol – finns det nå­got bätt­re? In­te en­ligt sång­ers­kan Mi­ley Cyrus, 22, som ny­li­gen köp­te en vin­gård med till­hö­ran­de stall och tio häs­tar ut­an­för Los Angeles. Ka­la­set gick på 42 mil­jo­ner, men det fick det väl va­ra värt?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.