TAY­LOR SWIFT ÄR EN AV VÄRL­DENS MÄK­TI­GAS­TE

Veckans NU! - - MIX -

I år är Tay­lor Swift, 25, med på For­bes lis­ta över de 100 mäk­ti­gas­te kvin­nor­na i världen. Med sin 64: e- plats är hon den yngs­ta per­so­nen nå­gon­sin att ta sig in på lis­tan.

– Hon har in­te ba­ra sla­git för­sälj­nings­re­kord och fång­at världen med si­na fan­tas­tiskt är­li­ga tex­ter, hon är ock­så en im­po­ne­ran­de af­färs­kvin­na, skri­ver For­bes om stjärnan.

You go, Tay­lor!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.