BEN STIL­LERS MAM­MA HAR DÖTT

Veckans NU! - - MIX -

Skå­de­spe­la­ren Ben Stil­ler, 49, är i sorg ef­ter att hans mam­ma An­ne Meara har av­li­dit. Hon var en pris­be­lönt skå­de­spe­lers­ka och ko­mi­ker, och med­ver­ka­de bland an­nat i fil­men ” Natt på mu­se­et” till­sam­mans med so­nen.

– An­nes min­ne le­ver kvar i hjär­tat hos sin familj, vän­ner och de mil­jo­ner män­ni­skor som hon har un­der­hål­lit un­der sin kar­riär, sä­ger fa­mil­jen Stil­ler i ett ut­ta­lan­de till AP.

An­ne blev 85 år gam­mal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.