CA­RA DELEVINGNE

Veckans NU! - - MIX -

Da­vid och Victo­ri­as älds­te son Broo­klyn, 16, har för­ut ryk­tats dej­ta skå­di­sen Chloë Gra­ceMo­retz, men nu har han en ny kvin­na i sik­te: Ca­ra Delevingne, 22! Kän­dis­so­nen har vi­sat sitt in­tres­se för mo­del­len på so­ci­a­la me­di­er ge­nom att läg­ga upp bil­der på dem till­sam­mans.

– Han är full­stän­digt be­satt av hen­ne och han tyc­ker att hon är den vack­ras­te tjej han nå­gon­sin sett, sä­ger en käl­la till saj­ten Hol­ly­wood Li­fe.

I sam­ma ve­va gick även lyx­pro­sti­tu­e­ra­de Sarah Mar­beck ut och häv­da­de att hon ha­de hop­pat i säng med stjärnan. Re­bec­ca och Sa­ra är verk­li­gen loo­ka­li­kes, så det kanske in­te är så kons­tigt att Da­vid föll för dem bå­da.

Käl­lor har ti­di­ga­re sagt att Victo­ria ald­rig kom­mer att för­lå­ta Da­vid om han svi­ker hen­ne igen. Frå­gan är då vem som får vård­na­den om pa­rets barn Broo­klyn, 16, Har­per, 3, Ro­meo, 12, och Cruz, 10?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.