ARTISTGALA

Veckans NU! - - RED CARPET -

Glam­migt vär­re var det på

rö­da mat­tan när mu­si­ke­li­ten sam­la­des i Las

Ve­gas för den år­li­ga mu­sik­ga­lan Bill­board Mu­sic

Awards.

Ch­ar­bel Zoe Mag­starkt Jen­ni­fer Lo­pez, 45! Stjärnan bar en trans­pa­rent Ch­ar­bel Zoe- blå­sa. Na­kentren­den ver­kar va­ra här för att stan­na.

” Fa­mil­jen Kar­dashi­an”stjärnan tilli­ka mo­del­len Ken­dall Jen­ner, 19, vi­sa­de upp sin tuf­fa stil i Bal­main.

22- åri­ga ar­tis­ten Char­li XCX smick­ra­de kur­vor­na i en svart vin­ta­ge­klän­ning.

Även lil­la­syr­ran Ky­lie Jen­ner, 17, val­de Bal­main.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.