CAN I GET AN AMEN? BEYON­CÉ & JAY Z KÖ­PER KYR­KA FÖR 22 MIL­JO­NER!

Veckans NU! - - BILDEXTRA ! - Av: BELLA HANS­SON FOTO: ALL Over PRESS

Kan man så ska man, tänk­te nog Beyon­cé och Jay Z och köp­te en gam­mal kyr­ka när de fick chan­sen. Väl­kom­men hem till su­per­pa­ret!

För den nät­ta sum­man 22 mil­jo­ner kro­nor la­de sång­ers­kan Beyon­cé, 33, och hen­nes ma­ke Jay Z, 45, van­tar­na på en ny bo­stad. Bygg­na­den, som är en kyr­ka från 1925, lig­ger i om­rå­det Garden District i New Or­le­ans där Beyon­cés lil­la­sys­ter So­lange Know­les, 28, äger en af­fär och även sägs bo med ma­ken Alan Fergu­son. Hu­set är 1234 kvadrat­me­ter stort och har in­te ba­ra fun­ge­rat som kyr­ka ti­di­ga­re ut­an ock­så som ba­lett­sko­la.

FLE­RA HEM I USA

I den ma­ka­lö­sa bygg­na­den är det högt i tak, och det finns bland an­nat ett bib­li­o­tek, ett badrum med ett stort an­tikt bad­kar och ett mas­ter be­droom med ma­je­stä­tisk in­red­ning och tunga gar­di­ner. I feb­ru­a­ri sål­de du­on sin lä­gen­het i New York och köp­te ett hus i Los Angeles, men vem sä­ger att man in­te kan ha fler hem än ett? In­te Bey och Jay i al­la fall, som nu kan lå­ta dot­tern Blue Ivy, 3, springa runt och le­ka bå­de i Dröm­fa­bri­ken och i syd­stats­pär­lan.

"HU­SET ÄR 1234 KVADRAT­ME­TER STORT"

Gud som ha­ver bar­nen kär, se till Beyon­cé som för­mögen är! Sång­ers­kan och hen­nes ma­ke Jay Z har köpt en kyr­ka i New Or­le­ans, Lou­i­si­a­na!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.