KEN­DALL DEJTAR 11

Veckans NU! - - BILDEXTRA ! -

Ål­der är ba­ra en siff­ra, ett ut­tryck som har stötts och blötts hos dem som gil­lar myc­ket äld­re el­ler yng­re part­ners. För Ken­dall Jen­ner – el­ler sna­ra­re hen­nes mam­ma Kris – är det ett mot­to att le­va ef­ter!

Hon har ti­di­ga­re kopp­lats ihop med bad­boy­en Justin Bie­ber, 21, men nu är det mog­na­re män som gäl­ler för mo­del­len tilli­ka re­a­li­ty­stjär­nan

"HAN ÄR PER­FEKT POJKVÄNSMATERIAL" Ken­dall och Lewis har dels hängt på en yacht till­sam­mans, och när Ken­dall var på ett For­mel 1- event ny­li­gen la­de hon upp en bild på sig själv då hon bar hans hals­band.

Ken­dall Jen­ner sägs ha hit­tat kärleken i For­mel 1- fö­ra­ren Lewis Ha­mil­ton, som är he­la el­va år äld­re än hen­ne!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.