RO­NAL­DO SO­LAR SEXPACKET

FOT­BOLLS­HUN­KEN PÅ GLÖD­HET SE­MES­TER

Veckans NU! - - BILDEXTRA ! - Av: BELLA HANS­SON FOTO: ALL OVER PRESS, BULLS

När fot­bolls­spe­la­ren Cristi­a­no Ro­nal­do njöt av so­len på en lyxy­acht i frans­ka St Tro­pez ny­li­gen vi­sa­de han ex­flick­vän­nen Iri­na Shayk vad hon går mis­te om.

Por­tu­gi­sis­ke Cristi­a­no Ro­nal­do, 30, må ha bli­vit dum­pad av he­ta mo­del­len Iri­na Shayk, 29, för drygt fem må­na­der se­dan, men ver­kar minst sagt ha gått vi­da­re. När Re­al Madrid- stjärnan njöt av li­te se­mes­ter med vän­ner på Top­shop- mo­gu­len Sir Philip Gre­ens enor­ma yacht i St Tro­pez ny­li­gen såg han verk­li­gen ut att tri­vas som fis­ken i vatt­net. At­le­ten ba­da­de, fis­ka­de och dan­sa­de – nå­got som såg ut att va­ra den iko­nis­ka ” YMCA- dan­sen” – och sög åt sig var­je sol­strå­le i två oli­ka par bad­byx­or. – Han ver­ka­de in­te bry sig om nå­gon såg att han dan­sa­de få­nigt och gav sitt allt, skri­ver tid­ning­en Daily Mail.

NY KÄR­LEK

Ro­nal­do ha­de ing­en kvinn­lig fäg­ring med sig på se­mester­bå­ten, men det ryk­tas att han har bör­jat dej­ta den ita­li­ens­ka mo­del­len Ales­sia Te­deschi, 24. Ales­sia sägs ha fått en ex­klu­siv in­bju­dan av Ro­nal­do att se en Re­al Madrid­match för att se­dan till­bringa kväl­len med sin nye kär­lek. Se­dan dess har de en­ligt tid­ning­en Mir­ror va­rit i stort sett oskilj­ak­ti­ga.

Mo­del­len har ti­di­ga­re va­rit ihop med den ita­li­ens­ke po­li­ti­kern Sil­vio Ber­lusco­nis son Lui­gi.

Plums! Boll­trol­la­ren dök smi­digt ner i det blå.

"DE DAN­SA­DE YMCA- DAN­SEN"

It's fun to stay at the Y- M- C- A! At­le­ten och tre kill­kom­pi­sar ro­a­de sig…

Ro­nal­do an­vän­de cyklop när han sim­ma­de runt. Kanske vil­le han skyd­da si­na långa, vack­ra ögon­fran­sar?

… med att dan­sa nå­got som såg ut som "YMCA"- dan­sen.

Gäng­et ro­a­de sig även med att fis­ka. Vad Ro­nal­do fick på kro­ken är okänt.

Ex­et Iri­na Shayk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.