BRU­CES NYA LIV SOM KVIN­NA!

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY -

Hej­då Bru­ce, hej Cait­lyn.

– Jag är så lyck­lig över att ef­ter en lång kamp få le­va som mitt san­na jag, skri­ver Cait­lyn på Twit­ter.

Nå­got som hon en­ligt upp­gift öns­kar i sitt nya liv är att få bli mor­mor. När styv­dot­tern Kim och hen­nes kär­lek Ka­nye West får sitt and­ra barn om någ­ra må­na­der har Cait­lyn chan­sen.

– Hon är väl­digt ex­al­te­rad över att få bli mor­mor för förs­ta gång­en. Hon har re­dan barn­barn, men de kän­ner hen­ne som Bru­ce, sä­ger en käl­la till saj­ten Hol­ly­wood Li­fe.

Vi ser fram emot att få se mer av Cait­lyn framö­ver!

Det har länge vis­kats om att Bru­ce vill by­ta kön. Ryk­te­na es­ka­le­ra­de när stjärnan fång­a­des på bild med långt hår och na­gel­lack.

Ny­li­gen gjor­de stjärnan sitt förs­ta fram­trä­dan­de som kvin­na – i tid­ning­en Va­ni­ty Fair. Från och med nu är Bru­ce Cait­lyn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.