KEI­RA KNIGHT­LEY HAR BLI­VIT MAM­MA

Veckans NU! - - MIX -

Skå­di­sen Kei­ra Knight­ley, 30, och ma­ken Ja­mes Righton, 31, har väl­kom­nat sitt förs­ta barn till världen. Den 25 maj tit­ta­de be­bi­sen ut. Stjär­nor­na har i skri­van­de stund in­te av­slö­jat om de har fått en son el­ler en dot­ter. Kei­ras nä­ra vän tilli­ka ak­tri­sen Si­en­na Mil­ler tror att Kei­ra kom­mer att bli en top­pen­mam­ma.

– Hon be­hö­ver inga råd, hon kom­mer att va­ra per­fekt, sä­ger Si­en­na i tid­ning­en New York Post.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.