PE­REZ HIL­TON HAR BLI­VIT TVÅ­BARNS­PAP­PA

Veckans NU! - - MIX -

Kän­dis­blog­ga­ren Pe­rez Hil­ton, 37, har bli­vit pap­pa för and­ra gång­en. 2013 väl­kom­na­de han so­nen Ma­rio med hjälp av en sur­ro­gat­mam­ma och nu har han fått en till son på sam­ma sätt.

– Det har va­rit en tuff re­sa. Nu är jag och Ma­rio över­väl­di­ga­de av lyc­ka över vår nya fa­mil­je­med­lem, skri­ver han på sin blogg och fort­sät­ter:

– Fa­mil­jen är verk­li­gen allt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.