DE­MI & WIL­MER ÄR FÖR­LO­VA­DE

Veckans NU! - - MIX -

Det där gör jag ald­rig om! In­te

en chans! Bröl­lopskloc­kor­na kläm­tar för De­mi Lo­va­to, 22, och Wil­mer Val­der­ra­ma, 35. En­ligt upp­gift har pa­ret för­lo­vat sig ef­ter fem år till­sam­mans.

– Hon vill bli De­mi Val­der­ra­ma på rik­tigt nu. De kom­mer att vil­ja gö­ra allt på sam­ma gång, så snart blir det barn ock­så, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Hol­ly­wo­od­li­fe.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.