WIL­LI­AM SPETZ

Veckans NU! - - EXTRA ! -

1. VEM ÄR DU?

– Jag är en nit­ton­å­rig skå­de­spe­la­re och hu­mo­rist. Jag bör­ja­de gö­ra klipp på Youtu­be och nu har jag haft fle­ra eg­na se­ri­er på SVT Play.

2. DU SLOG IGE­NOM NÄR DU VAR TYP TOLV. HAR DU FÅTT HYBRIS ÄN?

– Nej, gud nej. Jag är så seg. Jag bör­ja­de med mi­na klipp när jag var tolv, men ing­en bryd­de sig om dem för­rän jag var sex­ton. Jag kom­mer ald­rig att bli en di­va.

3. NU ÄR DU PRO­GRAM­LE­DA­RE FÖR RELATIONSRADION. HUR GÅR DET SJÄLV PÅ KÄRLEKSFRONTEN?

– Jag är sing­el och har pre­cis skaf­fat Tin­der. Jag äls­kar det! Det är kul för att man får va­ra li­te yt­lig. Men jag swi­pe­ar mest nej om jag ska va­ra är­lig.

4. VIL­KEN SVENSK KÄN­DIS SKUL­LE DU HELST HÅNG­LA MED?

– Oh my god, vad svårt! Den förs­ta jag kom­mer att tän­ka på är Lin­da Lindorff, hen­ne har jag gil­lat se­dan jag var typ el­va. Men egent­li­gen vet jag in­te om jag skul­le vil­ja stop­pa tung­an i hen­nes mun di­rekt. Hon är ju myc­ket äld­re än jag. Men jag sva­rar det än­då, gud vad pin­samt!

5. VAD VILL DU BLI NÄR DU BLIR STOR?

– Skå­de­spe­la­re! Det är det här jag vill hål­la på med. Men nu ska jag snart ta stu­den­ten och se­dan ska jag job­ba med ra­dio var­je dag he­la som­ma­ren. Jag kom­mer att va­ra ut­bränd la­gom till hös­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.