JEN­NI­FER LO­VE HEWITT ÄR TVÅ­BARNS­MAM­MA

Veckans NU! - - MIX -

Jen­ni­fer Lo­ve Hewitt, 36, och hen­nes jämn­gam­le ma­ke Bri­an Hal­li­say, har bli­vit två­barns­för­äld­rar. Pa­ret, som se­dan ti­di­ga­re har dot­tern Autumn, 2, till­sam­mans, väl­kom­na­de ny­li­gen so­nen At­ticus till värl­den. I ja­nu­a­ri pra­ta­de skå­de­spe­lers­kan om si­na käns­lor in­för be­bis num­mer två.

– Jag är tack­sam. Jag glöm­mer in­te vil­ken gå­va det är att kun­na bli gra­vid, sa hon då i tid­ning­en Us We­ek­ly.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.