JOHN­NY DEPP HAR FÅTT SPRIT­FÖR­BUD

Veckans NU! - - MIX -

John­ny Depp, 52, gil­lar att ta sig en drink el­ler tre. Nu har hans dric­kan­de ställt till pro­blem un­der in­spel­ning­ar­na av den nya ” Pi­ra­tes of the Car­rib­be­an”- fil­men, vil­ket har re­tat upp hans che­fer.

– De har gjort klart för ho­nom att han mås­te ta sig i kra­gen och kon­cen­tre­ra sig på job­bet, sä­ger käl­lan i vec­ko­tid­ning­en Na­tio­nal Enqui­rer och fort­sät­ter:

– Fil­men är för­se­nad och lig­ger re­dan ti­o­tals mil­jo­ner kro­nor över bud­get. Den är på väg att bli ett fi­asko.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.