PIZZAFEST!

Veckans NU! - - MIX -

Får man ens se så­här cool ut när man kä­kar piz­za? Får en piz­za ens se så­här god ut? Frå­gor­na är många ef­ter att ha sett den här bil­den på syst­rar­na Khloé Kar­dashi­an, 31, och Ken­dall Jen­ner, 19, och de­ras fan­tas­tis­ka livsnju­tar­stund.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.