KRIS JEN­NER GIF­TER OM SIG!

Veckans NU! - - MIX -

Le­o­nar­do Dicaprio, 40, är en he­ja­re på kvin­nor – tack va­re Jack Nichol­son, 78! Leo träf­fa­de Jack re­dan 1998 och sägs se­dan dess ha fört en an­teck­nings­bok om sin skå­de­spe­la­ri­dol. Och det är med hjälp av an­teck­ning­ar­na som Leo lyc­kas för­fö­ra si­na tje­jer.

– Han föl­jer den som att den vo­re bi­beln. Den är fylld med citat av Jack och även tips om kar­riär och livs­stil, sä­ger en källa i tid­ning­en The Na­tio­nal Enqui­rer.

När Bru­ce Jen­ner, 65, trans­for­me­ra­des till Cait­lyn fick Kris Jen­ner då­lig pub­li­ci­tet och fram­stod som elak för att hon in­te stöt­ta­de ex­ma­ken. Nu har 59- åring­en bråt­tom till al­ta­ret med sin pojk­vän Co­rey Gam­b­le, 34. Var­för? För att få bätt­re ryk­te.

– Kris be­hö­ver en man vid sin si­da just nu. Hon mås­te ock­så ses som en mer mänsk­lig och van­lig per­son, sä­ger en källa till saj­ten Ra­dar On­li­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.