IN­SPI­RE­RAN­DE GALA

Veckans NU! - - RED CARPET -

Nytta kom­bi­ne­ra­des med nö­je un­der AMFAR In­spi­ra­tion Gala i New York. AMFAR är en ide­ell or­ga­ni­sa­tion som käm­par mot hiv/ aids och ce­leb­sen var tag­ga­de på att vi­sa sitt stöd.

He­ta mo­del­len Ty­son Beck­ford, 44, smi­la­de upp sig. Svens­ke su­per­mäk­la­ren Fred­rik Eklund, 38, var sti­lig… … och hans ” Mil­li­on dol­lar lis­ting”- kol­le­ga Luiz D Or­tiz, 28, li­kaså. Den bosnis­ka mo­del­len An­dre­ja Pe­jic, 23, kör­de på ett sä­kert rö­da mat­tan- kort: den lil­la svar­ta. Sång­ers­kan Ti­nashe, 22, glitt­ra­de som en disco­ku­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.