PUFF DAD­DY GRI­PEN FÖR MISS­HAN­DEL!

Veckans NU! - - MIX -

Vill du kän­na på mi­na kron­ju­ve­ler, Sand­ra? Rap­stjär­nan Se­an "Puff Dad­dy" Combs, 45, har ham­nat i or­dent­ligt blåsvä­der. Ny­li­gen greps han av po­lis, miss­tänkt för att ha miss­hand­lat en man med en kett­le­bell. Den at­tac­ke­ra­de man­nen trä­nar stjär­nans son Jus­tin, 21, i ame­ri­kansk fot­boll, och ska ha skri­kit på so­nen på fot­bolls­pla­nen. Det fick en­ligt upp­gift ar­tis­ten – som stod vid si­dan av pla­nen och kol­la­de på – att tap­pa kon­trol­len. Han för­des till häk­tet, men släpp­tes se­na­re mot bor­gen. Po­li­sen ut­re­der nu hän­del­sen. Han må va­ra en av Hol­ly­woods mest åtråd­da män, men den som kom­mer nä­ra John­ny Depp, 52, kan kom­ma att få sig en il­la­luk­tan­de över­rask­ning – bok­stav­ligt ta­lat. Skå­de­spe­la­ren sägs näm­li­gen ha enormt myc­ket fot­svett.

– Hans föt­ter or­sa­kar verk­li­gen pro­blem. Han har för­sökt med allt: spray­er, krä­mer och in­lägg, men föt­ter­na blir än­då sjö­blö­ta, sä­ger en in­si­der i tid­ning­en Na­tio­nal Enqui­rer.

Svet­tigt vär­re, John­ny.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.