Surf's up!

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY -

Käns­lan i hå­ret som du får ef­ter att ha va­rit en dag på stran­den, så­där här­ligt sträv och ruf­sig – den är en­kel att åter­ska­pa med en saltspray! Flä­ta el­ler tvin­na hå­ret för att ska­pa lö­sa loc­kar.

Nu kan du vin­na en lyx­ig plattång från mär­ket

GA. MA! Star­light platinum har en stil­ren de­sign och kom­mer i en snygg box

som är en­kel att bä­ra med sig. Du får ock­så vär­me­skyd­det Pro­tect- ion.

För att va­ra med och täv­la, sva­ra rätt på täv­lings­frå­gan och skic­ka in namn och post­a­dress till: vec­kan­snutav­ling@ fri­da­for­lag. se Märk mej­let "Ga­ma". Vi vill ha ditt svar se­nast den 22 ju­li 2015.

Bum­b­le and bum­b­le Surf spray 195 kr

Hal­ston Sage Lern­ber­ger staf­sing Be­ach spray tex­tu­ri­zing & vo­lu­mi­zing 179 kr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.