BEL­LA DEJTAR GREGG

Veckans NU! - - MIX -

Bel­la Thor­ne, 17, har gått vi­da­re från Pa­me­la An­der­sons son Bran­don och har istäl­let bör­jat dej­ta sin vän se­dan fle­ra år till­ba­ka, Gregg Sul­kin, 23. Un­der pre­miär­vis­ning­en av Bel­las nya tv- se­rie "Scream" ny­li­gen sågs du­on va­ra myc­ket kär­vän­li­ga mot varand­ra.

– Bel­la och Gregg är väl­digt nä­ra. De upp­träd­de som ett par och höll hand, sä­ger ett ögon­vitt­ne i Us Ma­ga­zi­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.