I SOM­MAR!

HÄR SEMESTERAR ST J ÄRNORNA

Veckans NU! - - SIDAN 1 -

Det blev ing­en ka­nonstart på som­ma­ren i Sve­ri­ge, så nu drar vi till var­ma­re bredd­gra­der med ce­leb­sen. Häng med och spa­na in var stjär­nor­na har stran­dat!

Vår svens­ka ping­la Victo­ria Silv­stedt, 40, och "den lil­le man­nen" – som hen­nes pojk­vän Mau­rice Dab­bah, 54, kal­las – cru­i­sar runt i en gum­mi­flot­te. Lyx­igt. Und­rar om jag får stäl­la mi­na skor på

Vic­kans hyl­la?

Stek­he­ta Silv­stedt

Stjärtliga häls­ning­ar Man kanske kan sä­ga att "The On­ly way is Es­sex"- stjär­nan Tom­my Mal­lett, 23, och jämn­å­ri­ga flick­vän­nen Ge­or­gia Kousou­lou har röv­kul på stran­den.

Vi blir tröt­ta ba­ra av att tit­ta på hurt­bul­lar­na tilli­ka re­a­li­ty­stjär­nor­na Pe­ter Wicks, 26, och Ja­mes Lock, 27, som jog­gar på stran­den.

Sweat ba­by sweat

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.