CLOO­NEY: "BRAD ÄR FALSK!"

Veckans NU! - - CONTENTS -

Brad De bru­ka­de va­ra bäs­ta kom­pi­sar, men nu är det en fnur­ra på trå­den mel­lan

när och Ge­or­ge Cloo­ney, 53. De bå­da Oscarsvin­nar­na rå­ka­de i lu­ven på varand­ra Brads pro­duk­tions­bo­lag, Plan B, kon­kur­re­ra­de ut Ge­or­ges fö­re­tag om ett pre­stige­fyllt upp­drag.

Ge­or­ge – Ge­or­ge vil­le de­spe­rat ha pro­jek­tet. Brad viss­te om det och kup­pa­de. Till sa han: Det är ba­ra bu­si­ness, sä­ger en källa i tid­ning­en Na­tio­nal Enqui­rer.

Men Ge­or­ge kan in­te för­lå­ta ho­nom. Han tyc­ker att Brad är falsk som hyl­lar ho­nom i me­di­er­na och se­dan hugger ho­nom i ryg­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.