JEFF GOLD­BLUM HAR BLI­VIT PAP­PA

Veckans NU! - - MIX -

Den 62- åri­ge skåd­spe­la­ren Jeff Gold­blum har fått en son till­sam­mans med sin fru Emi­lie Living­sto­ne, 32. Poj­ken har fått nam­net Char­lie Oce­an.

– Vi är så ex­al­te­ra­de över att de­la med oss av ny­he­ten att vi har fått en son. Han föd­des på själv­stän­dig­hets­da­gen den 4 ju­li, skri­ver Jeff på Fa­ce­book.

Grat­tis öns­kar vi på Vec­kans NU!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.