"HO­ME­LAND"- STJÄR­NAN SKIL­JER SIG

Veckans NU! - - MIX -

Skå­de­spe­lers­kan Mo­re­na Bac­ca­rin, 36, och hen­nes ma­ke Aus­tin Chick, 44, har gjort slut ef­ter att ha va­rit gif­ta i tre och ett halvt år. Skils­mäs­san kan kom­ma att bli en dyr histo­ria för Mo­re­na, som är den som har dra­git in mest peng­ar un­der äk­ten­ska­pet. En­ligt upp­gift vill Aus­tin ha ge­men­sam vård­nad om de­ras ettå­ri­ge son Ju­li­us och krä­ver eko­no­miskt stöd från ex­et.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.