Vikt­hets, skräckdieter och tjockhat S TJ ÄRNOR TILL ÄT­STÖR­NING­AR

Veckans NU! - - MIX -

Ut­se­en­de­het­sen i Hol­ly­wood slu­tar ald­rig att på­ver­ka ce­leb­sen. De får dag­li­gen ut­stå kri­tik för hur de ser ut och många kän­di­sar mår då­ligt och på­ver­kas av vad om­giv­ning­en tyc­ker och tän­ker om dem.

VICKY PATTISON KIRSTIE AL­LEY LA­DY GA­GA CHRISTI­NA RIC­CI

"Ge­or­die sho­re"- stjär­nan Vicky, 27, har sagt att den hår­da kon­kur­ren­sen om att sy­nas mel­lan re­a­li­ty­stjär­nor fick hen­ne att gå ner i vikt.

– Vi spor­rar varand­ra, sä­ger stjär­nan. Skå­di­sen Kirstie, 64, har år ut och år in hå­nats för sin kropp och vikt. Nu är stjär­nan sma­la­re än nå­gon­sin, vil­ket en­ligt käl­lor be­ror på att hon in­te or­ka­de tjock­mob­bas mer.

– Jag har lätt för att bå­de gå upp och ner i vikt, sä­ger Kirstie. Popstjär­nan La­dy Ga­ga, 29, la­de ut en bild på sig själv i un­der­klä­der på in­ter­net 2013. Det­ta ef­ter att hon hå­nats av mass­me­dia för att hon lagt på sig någ­ra ki­lo året in­nan.

– Jag har li­dit av anorex­ia och bu­li­mi se­dan jag var 15 år. Häng med i kropps­re­vo­lu­tio­nen och posta en bild på dig själv där du vi­sar att du över­kom­mit di­na kom­plex, skrev Ga­ga till bil­den. Christi­na, 35, sä­ger att det var tv som fick hen­ne att ut­veck­la en ät­stör­ning.

– Un­der en tid då jag testade oli­ka di­e­ter såg jag en film där en per­son ha­de anorex­ia och tänk­te: "Åh, det kan jag skaf­fa", har Christi­na sagt i tid­ning­en The Gu­ar­di­an.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.