AND­RA BAR­NET FÖR MI­CHAEL BUB­LÉ

Veckans NU! - - MIX -

Ja­den Smith, 17, spot­tar en pa­pa­raz­zi me­dan han spe­lar in tv- se­ri­en "The Get down". Allt­så, hur gör jag med den

här?! Le­na Dun­ham, 29, har li­te trub­bel med hur hon ska hål­la fast en hund un­der in­spel­ning­ar­na av tv- se­ri­en "Girls".

Släpp. Mig. Jazz­sång­a­ren Mi­chael Bub­lé, 39, och hans hust­ru Lu­i­si­a­na Lo­pi­la­to, 28, vän­tar tillök­ning! Mi­chael be­rät­ta­de de go­da ny­he­ter­na på Fa­ce­book ny­li­gen med hjälp av en vi­deo. Han fil­ma­de när han pe­ka­de på sin frus mage och frå­ga­de: ” Vem är där in­ne?”, var­på so­nen No­ah,, 2 år, sva­ra­de: ” Be­bis!”.

Cu­te!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.