CIA­RA & POJK­VÄN­NEN VÄN­TAR MED SEX

Veckans NU! - - MIX -

Sång­ers­kan Cia­ra Cia­ra, 29, och Rus­sell Wil­son, 26, har dej­tat i någ­ra må­na­der, men än så länge har det va­rit svalt mel­lan la­ka­nen. De tän­ker näm­li­gen av­stå från att ha sex tills de är gif­ta.

– Om du kan äls­ka nå­gon ut­an att lig­ga, då äls­kar du verk­li­gen den per­so­nen, sa Rus­sell i en in­ter­vju med en pas­tor i pro­gram­met ” The Rock church” ny­li­gen.

– Jag vet att Gud har in­tro­du­ce­rat oss för varand­ra för att väl­sig­na oss, sa sport­s­tjär­nan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.