KIMS AT­TACK MOT PA­RIS!

Veckans NU! - - STREET STYLE -

Ny­li­gen pryd­de Kim om­sla­get av tid­ning­en Rolling Sto­ne. In­ne i tid­ning­en finns en lång in­ter­vju med stjär­nan där hon bland an­nat ger en känga till sin for­na bäs­tis Pa­ris Hil­ton, 34.

– Jag är in­te en så­dan där tjej som går runt med en hund i min hand­väs­ka, sä­ger Kim.

Det var ef­ter att Kims sex­vi­deo med ex­et Ray J läck­te ut 2007 som hon och Pa­ris slu­ta­de va­ra kom­pi­sar. En­ligt upp­gift var det för att Kim plöts­ligt tog mer plats i ramp­lju­set än Pa­ris.

"HAN ÄR MYC­KET BE­KYM­RAD ÖVER KIMS GAR­DE­ROB" Ka­nye vill ock­så sty­ra över hur myc­ket dot­tern North och den oföd­de poj­ken ska ex­po­ne­ras i so­ci­a­la me­di­er. Kim äls­kar näm­li­gen att läg­ga upp bil­der på dot­tern, nå­got som rap­pa­ren in­te tyc­ker om.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.