STRAND, BAD & KYS­SAR!

LU­CY HA­LE PÅ HET KÄR­LEKS­RE­SA

Veckans NU! - - STREET STYLE - Av: AN­JA KÄLLSTEDT FO­TO: ALL Over PRESS, FAMEFLYNET

Med fle­ra bi­ki­ni­om­by­ten i väs­kan och en ny pojk­vän vid sin si­da drog skå­di­sen Lu­cy Ha­le ny­li­gen till Ha­waii på en ro­man­tisk tripp.

När ” Pret­ty litt­le li­ars”- stjär­nan Lu­cy Ha­le, 26, dej­ta­de trum­mi­sen Adam Pitt ta­pet­se­ra­de hon Instagram med bil­der på ho­nom. Se­dan någ­ra må­na­der till­ba­ka är skå­di­sen till­sam­mans med mu­si­kern Ant­ho­ny Ca­labret­ta, nå­got hon har dolt för om­värl­den – fram tills nu. Ny­li­gen vi­sa­de pa­ret näm­li­gen sin kär­lek öp­pet när de åk­te på se­mes­ter till­sam­mans.

– De träf­fa­des ge­nom ge­men­sam­ma vän­ner, sä­ger en in­si­der i Us Ma­ga­zi­ne.

NJÖT I SO­LEN

Lu­cy och Ant­ho­ny sågs bland an­nat åka båt, ba­da och hänga i so­len på stran­den. Den nykä­ra du­on ha­de svårt att hål­la tas­sar­na ifrån varand­ra. – Lu­cy är lyck­li­ga­re än på länge, sä­ger in­si­dern. Sött!

Lu­cy pus­sa­de på sin skäg­gi­ga hunk så fort hon kom åt.

En­ligt en in­si­der är Lu­cy lyck­li­ga­re än nå­gon­sin med sin nya pojk­vän. Det har vi inga pro­blem att för­stå!

Pa­ret se­mest­ra­de i fle­ra da­gar och till­bring­a­de största de­len av ti­den på be­achen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.