ÖGONÖ ÖPP­NA­RE

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY -

Am­ber He­ard, 29, är cool i dra­ma­tisk ögon­ma­ke som hon ba­lan­se­rar ut med en i öv­rigt en­kel smink­ning. INSPIRERAS AV de vack­ras­te och snyg­gas­te stjär­nor­na i Dröm­fa­bri­ken som all­tid är först med det se­nas­te när det gäl­ler skön­het!

Läpp­stift Nou­ba Plum­ping gloss stick Ey­e­li­ner L'oréal Pa­ris Su­per li­ner gel in­ten­za Pu­re black 129 kr

Läpp­glans Rev­lon Co­lorstay moistu­re stain Rio rush 119 kr

401 129 kr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.