EN­RI­QUE IG­LE­SI­AS LU­RA­DE PO­LI­SEN

Veckans NU! - - MIX -

Säg hej till Hol­ly­woods nya stjärn­par – skå­di­sar­na Chris Evans, 34, och Eli­za­beth Ol­sen, 26! De träf­fa­des un­der in­spel­ning­ar­na av ” Aveng­ers: Age of Ul­tron” och ska ha dej­tat i hem­lig­het i någ­ra må­na­der nu.

– Det upp­stod en ome­del­bar at­trak­tion och nu har de nå­gon form av su­per­hem­lig ro­mans, sä­ger en källa en­ligt saj­ten Hol­ly­wood Li­fe.

Vi hål­ler tum­mar­na för att pa­ret snart vå­gar vi­sa sin kär­lek öp­pet! De skul­le ju va­ra så sö­ta till­sam­mans! En­ri­que Ig­le­si­as, 40, för­sök­te lu­ra po­li­sen i Mi­a­mi när han stop­pa­des ny­li­gen. Stjär­nan, som ha­de ett ut­gång­et kör­kort, byt­te näm­li­gen plats med en per­son i bak­sä­tet för att slip­pa un­dan bö­ter. Men den lu­ring­en gick in­te po­li­sen på, och grep ho­nom för bå­de ut­gång­et kör­kort och för att ha för­sökt smi­ta un­dan. In­te så smi­digt, En­ri­que…

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.