JES­SE WIL­LI­AMS BLIR PAP­PA IGEN

Veckans NU! - - MIX -

Gläd­je­be­sked för "Grey's ana­tomy"hun­ken Jes­se Wil­li­ams, 33, och hu­strun Aryn Dra­ke- Lee: de vän­tar sitt and­ra barn till­sam­mans. Pa­ret – som se­dan ti­di­ga­re har dot­tern Sa­die, 1 – har va­rit ihop i åt­ta år och träf­fa­des när Jes­se job­ba­de som lä­ra­re i New Work.

RACHEL MCA­DAMS DEJTAR "TRUE DE­TECTI­VE"- KOL­LE­GAN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.