RICK ROSS GRI­PEN – SLOGS MED PI­STOL!

Veckans NU! - - MIX -

Ef­ter att ha va­rit vän­ner länge har kär­lek upp­stått mel­lan Rachel Mca­dams, 36, och hen­nes "True de­tecti­ve"- kol­le­ga Tay­lor Kitsch, 34.

– Det är gans­ka nytt, men det är se­ri­öst, sä­ger en in­si­der en­ligt Us Ma­ga­zi­ne.

Det är in­te förs­ta gång­en som Rachel blir kär på job­bet. Ti­di­ga­re i år upp­gavs hon dej­ta sin "Sout­h­paw"- kol­le­ga Ja­ke Gyl­len­haal och hon har även va­rit till­sam­mans med Ry­an Gos­ling som hon spe­la­de mot i fil­men "Dag­bo­ken". Rap­pa­ren Rick Ross, 39, har ham­nat i blåsvä­der. Ny­li­gen greps stjär­nan för kid­napp­ning och grov miss­han­del ef­ter att han ska ha sla­git sin vakt­mäs­ta­re med en pi­stol. Män­nen ska ha ham­nat i bråk om stjär­nans hus. Vakt­mäs­ta­ren ska­da­des så il­la att han nu in­te kan an­vän­da sin kä­ke. Or­sa­ken till att Ross även greps för kid­napp­ning be­ror på att vakt­mäs­ta­ren en­ligt upp­gift in­te fick läm­na hu­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.