VI HAR OCK­SÅ LÄM­NAT RE­LI­GI­O­NEN!

Veckans NU! - - MIX -

Skå­di­sen Le­ah, 45, läm­na­de kyr­kan 2013 ef­ter att ha va­rit med­lem i 30 år.

– Jag an­ser att man bör hål­la sin fa­milj och si­na vän­ner högst. Ing­en ska ta­la om för mig hur jag ska tän­ka el­ler vem jag får och in­te får pra­ta med, har stjär­nan sagt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.