GRY FORS­SELL

Veckans NU! - - MIX -

2. vad Är det otrev­li­gas­te du har gjort den se­nas­te vec­kan? 3. vad Är det mest olag­li­ga du nå­gon­sin har gjort?

4. hur rik Är du?

5. vem Är ditt fri­kort?

1. Är du all­tid li­ka kl kläm­käck som du ver­kar?

– Lätt! Jag är all­tid glad, ald­rig arg, har all­tid gott om tid, är ald­rig stres­sad. Och så har jag all­tid stä­dat hem­ma. Ha­ha! – Tyd­li­gen var det när jag skev da­gis om för­sko­la på Instagram. Det blev ett jäk­la liv och folk blev väl­digt upp­rör­da. – Det se­nas­te jag kan tän­ka på är att kö­ra mot rött, tror jag. Jag bör­jar job­ba su­per­ti­digt och det finns ett rödljus som ald­rig slår om och då hän­der det att jag kör än­då. – Så pass att jag in­te mås­te tit­ta på prislap­pen när jag hand­lar mat och det är en enorm fri­hets­käns­la.

– Da­ve Grohl som sjung­er i Foo Figh­ters.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.