Sju­ka hä ndel­se r i Dröm­fa­bri­ken!

Veckans NU! - - NEWS - NU!- re­dak­tio­nen, So­fia, An­ja, Pau­li­na & Bel­la vec­kansnu@ fri­da­for­lag. se

Man skul­le kun­na tro att kän­di­sar­na har fått sol­sting, just nu hän­der näm­li­gen den ena märk­li­ga sa­ken ef­ter den and­ra i Hol­ly­wood. Kol­la ba­ra här!

Ari­a­na Gran­de ut­reds av po­lis ef­ter att hon slic­kat på donuts på ett café och dess­utom sagt att hon ha­tar sitt hem­land USA. Va?!

Helt knäp­pa ryk­ten om vad skå­di­sen Le­o­nar­do Dicaprio gil­lar för typ av sex har läckt ut, från säk­ra käl­lor i Play­boy- hu­set. Led­tråd: det har med apor att gö­ra… Läs om stjär­nans fe­ti­scher på si­dan 22!

Gwy­neth Pal­trow har bli­vit dum­pad av pojk­vän­nen Brad Fal­chuk – via sms. In­te det mest nor­ma­la sät­tet att gö­ra slut med nå­gon på, kanske.

Vi hop­pas att du har en som­mar fri från ovan­li­ga skan­da­ler och att du får nju­ta av vär­men på hem­ma­plan el­ler ut­om­lands!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.