Snipp, snapp, snut…

Veckans NU! - - NEWS -

Som­ma­ren är kort och så även vis­sa för­hål­lan­den. Trots att den var­ma års­ti­den van­ligt­vis bru­kar le­da till en hel del spi­ran­de ro­man­ser har fle­ra kär­leks­sa­gor nu nått sitt slut. Se själ­va!

Ef­ter två år av spo­ra­diskt dej­tan­de vi­sa­de Ca­ra De­le­ving­ne och An­nie ” St. Vin­cent” Clark änt­li­gen sin kär­lek öp­pet för ba­ra ett par må­na­der se­dan – ba­ra för att nu gå skil­da vägar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.