JEN­NI­FER ANISTON OTRO­GEN MED "VÄN­NER"- KOL­LE­GAN!

"DE HA­DE SEX I LO­GEN"

Veckans NU! - - NEWS - AV: PAU­LI­NA Bånge FO­TO: ALL OVER Press

Nu kom­mer nya choc­kav­slö­jan­den från Dröm­fa­bri­ken! Jen­ni­fer Aniston ska en­ligt upp­gift ha va­rit mer än ba­ra ” Vän­ner” med Matt Leblanc.

När Jen­ni­fer Aniston, idag 46, och Brad Pitt, idag 51, skil­de sig 2005 fram­stod Jen som det oskyldiga off­ret. Brad ha­de in­lett en kär­leks­af­fär med Ange­li­na Jo­lie, idag 40, och häng­des ut som bo­ven i dra­mat. Men i själ­va ver­ket var de kan- ske li­ka go­da kål­su­pa­re bå­da två. Nu kom­mer upp­gif­ter om att Jen var otro­gen mot Brad fle­ra gång­er – med ” Vän­ner”- kol­le­gan Matt Leblanc, idag 48!

SLOG GNIS­TOR

I se­ri­en var det karak­tä­rer­na Ross och Rachel som var kär­lekspa­ret al­la he­ja­de på, men bakom ku­lis­ser­na slog det istäl­let gnis­tor om Jen och Matt, som spe­la­de tjej­to­ki­ga Jo­ey i pro­gram­met.

– De ha­de sex i lo­gen. Han be­rät­ta­de det för mig. Det var när hon var gift med Brad Pitt, av­slö­jar Matts pap­pa Paul Leblanc i OK! Ma­ga­zi­ne. Dess­utom av­slö­jar stjär­nans pap­pa en del an­nat snas­kigt skval­ler från in­spel­ning­ar­na. Till ex­em­pel att so­nen ha­de svårt att dra jämnt med Matt­hew Per­ry, 46, som spe­la­de hans bäs­ta vän.

– Han kal­la­de ho­nom för ” skit­stö­vel” och sa att han bru­ka­de vil­ja ni­ta ho­nom, sä­ger Paul.

Frå­gan är vad Matt tyc­ker om att fars­gub­ben, som han för öv­rigt in­te har haft kon­takt med på tre år, har be­rät­tat allt det här.

"STJÄR­NANS PAP­PA

AV­SLÖ­JA­DE ALLT"

Matt Leblanc och Jen­ni­fer Anistons roll­ka­rak­tä­rer Jo­ey och Rachel i ” Vän­ner” ha­de en kort ro­mans med varand­ra. Nu häv­dar Matts pap­pa att de bå­da stjär­nor­na även ha­de en fling i verk­lig­he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.