HU­VUD, AX­LAR… HUR GICK DEN SEN?

Veckans NU! - - MIX -

Tv- pro­fi­len Gi­u­li­a­na Ran­cic, 41, äter fru­kost och pas­sar sam­ti­digt på att få sin mor­gon­gym­nas­tik av­kla­rad.

De må va­ra två av värl­dens mest kän­da per­so­ner – men det hind­rar in­te Brad Pitt, 51, och Ange­li­na Jo­lie, 40, från att ta med sig he­la sin barn­flock till snabb­matsked­jan Subway. Snac­ka om att de and­ra gäs­ter­na fick sig en re­jäl chock när fa­mil­jen Jo­lie- Pitt gled in och be­ställ­de varsin re­jäl mac­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.