Stjär­nor som ope­re­rar sön­der sig

Veckans NU! - - MIX -

Att plasti­ko­pe­re­ra sig är of­ta ing­en big­gie i Dröm­fa­bri­ken. Men strä­van ef­ter att bli vackrare går in­te all­tid som ce­leb­sen har tänkt sig. Vec­kans NU! har gjort en djup­dyk­ning i den konst­gjor­da värl­den.

LA­CEY WILDD

Gla­mour­mo­del­len La­cey, 47, sägs ha som mål att skaf­fa sig värl­dens största bröst. En­ligt upp­gift är det en trip­pel Q- ku­pa hon vill upp­nå. Sam­man­lagt har hon gjort 37 ope­ra­tio­ner.

– Jag vill se ut som en ex­trem Bar­bie- doc­ka, sä­ger stjär­nan. Mo­del­len 20, är känd dels för att hon är gift med den 35 år äld­re dels för sin ope­re­ra­de kropp.

– Jag har ba­ra ope­re­rat mig en gång, och då gjor­de jag brös­ten tre stor­le­kar stör­re. Jag har in­te gjort nå­got i an­sik­tet, häv­dar Court­ney, som för öv­rigt har döpt si­na be­hag till Boo och Bee.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.