IN PÅ BA­RA SKIN­NET

Veckans NU! - - MIX -

Mo­del­len Court­ney Stodden, 20, är in­te blyg direkt. När det var dags att be­sö­ka se­ri­e­mäs­san Co­mic- con och gö­ra re­klam för djur­rätts­or­ga­ni­sa­tio­nen PE­TA drog hon upp­märk­sam­he­ten till sig i en su­per­hjäl­te­k­ropps­mål­ning. Såklart.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.