SKILS­MÄS­SA FÖR BLA­KE & MI­RAN­DA

Veckans NU! - - MIX -

Country­stjär­nor­na Mi­ran­da Lam­bert, 31, och Bla­ke Shel­ton, 39, går nu skil­da vägar ef­ter fy­ra år som gif­ta. Pa­ret har va­rit till­sam­mans se­dan 2005.

– Det här är in­te vad vi ha­de tänkt skul­le hän­da. Det är med myc­ket tunga hjär­tan som vi går åt varsitt håll och skil­jer oss, sä­ger stjär­nor­na i ett of­fi­ci­ellt ut­ta­lan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.