BRIT­NEY SPE­ARS PANIKBANTNING! "GICK NER TIO KI­LO PÅ TVÅ MÅ­NA­DER"

Veckans NU! - - MIX - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: All Over PRESS

Käns­lan när man ser bil­der på sig själv och in­te gil­lar det man ser kan nog al­la kän­na igen sig i. Brit­ney Spe­ars var med om just det ny­li­gen – och gjor­de snabbt nå­got åt sa­ken!

Popstjär­nan Brit­ney Spe­ars, 33, fick en chock när hon såg ore­tu­sche­ra­de bil­der på sig själv tag­na un­der in­spel­ning­en av mu­sik­vi­de­on till lå­ten ” Pret­ty girls” i april.

– Hon blev helt be­stört när hon såg hur oträ­nad hon såg ut på bil­der­na. Hon bör­ja­de till och med grå­ta, sä­ger en källa en­ligt OK! Ma­ga­zi­ne och fort­sät­ter:

– Det blev en ögo­n­öpp­na­re för hen­ne och se­dan dess har hon gjort allt för att kom­ma i form.

INGA KOL­HYD­RA­TER

En­ligt upp­gift har två­barns­mam­man äg­nat två må­na­der åt sten­hård trä­ning och häl­so­sam mat. Hon ska bland an­nat helt ha ute­slu­tit kol­hyd­ra­ter ur sin kost.

– Hon har gjort mas­sor av si­tups för att bli av med val­kar­na på ma­gen och slu­tat med al­la ty­per av skräp­mat, sä­ger käl­lan.

LÄG­GER UPP BIL­DER

Brit­tans hår­da trä­ning gav snabbt re­sul­tat. Ef­ter ba­ra någ­ra vec­kor bör­ja­de ki­lo­na att ra­sa. När hon ny­li­gen gick på rö­da mat­tan un­der ESPY Awards vi­sa­de hon upp en ny su­pers­lim­mad look.

– Hon har gått ner över tio ki­lo, sä­ger käl­lan.

Att stjär­nan är nöjd med sitt nya ut­se­en­de är tyd­ligt på Instagram, där hon nu­me­ra gär­na de­lar med sig av bil­der på sin välträ­na­de kropp.

Brit­ney Spe­ars blev allt an­nat än nöjd när hon såg ore­tu­sche­ra­de bil­der från en mu­sik­vi­de­o­in­spel­ning i april. ” Det blev en ögo­n­öpp­na­re för hen­ne och se­dan dess har hon gjort allt för att kom­ma i form”, sä­ger en källa.

"HON BÖR­JA­DE GRÅ­TA NÄR HON SÅG SIN MAGE" Det var in­te länge se­dan som sång­ers­kan gjor­de en­tré på rö­da mat­tan med en ny su­pers­lim­mad look.

Brit­ney med sö­ner­na Se­an, 9, och Jay­den, 8.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.